Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 411 Koppeling ZRS met externe codes

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
EXTTYP Type externe ZRS code 1O 2 N 006‑007
EXTCOD Externe code van het type EXTTYP 2O 10 A 008‑017
AAA Soort code (10, 20 of 30) 3O 2(2,0) N 018‑019
ZRNRA Zorg Registratie binnen AAA 4O 6(6,0) N 020‑025
ZRNRS Zorg Registratie binnen AAA+1 5O 6(6,0) N 026‑031
ZRNR32 Zorg Registratie Nummer van de Actieregel 6O 6(6,0) N 032‑037
Leeg veld 27 A 038‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de koppelingen tussen enerzijds de Aanleiding, de Analyse of de Actie met evt. haar subtabel(len), en anderzijds een of meerdere externe codes.

Zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.