Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Memocode eenheid gebruiksadvies

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAEHMK Memocode eenheid gebruiksadvies 2 A NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Memokode eenheid gebruiksadvies

De memocode voor een gebruiksadvies-eenheid kan mogelijk in de toekomst aangepast moeten worden. Dit onderliggende nummer zal NOOIT aangepast worden.

De memokode is handig voor de gebruiker. Het unieke nummer is vanwege haar uniciteit zeer bruikbaar bij de opslag in het EPD en in de onderlinge communicatie.

Voorbeeld :
nummer..................: 354........ 398
memokode................: MG......... T
omschrijving enkelvoud..: milligram.. tablet
omschrijving meervoud...: milligram.. tabletten


Het veld komt voor in: