Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 361 a-tabel (eenheid gebruiksadvies)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
AAEHNR Unieknummer per eenheid gebruiksadvies 1O 4 N 006‑009
AAEHMK Memocode eenheid gebruiksadvies 2 A 010‑011
AAEHOE Omschrijving eenheid gebruiksadvies enkelvoud 30 A 012‑041
AAEHOM Omschrijving eenheid gebruiksadvies meervoud 30 A 042‑071
TTDATE Registratiedatum G-Standaard 8 A 072‑079
VNOPN Versienummer WCIA tabellen eerste opname 4 N 080‑083
VNWYZ Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging 4 N 084‑087
VNVERV Versienummer WCIA tabellen vervallen 4 N 088‑091
THEHHV Basiseenheid product thesaurusnr 3 N 092‑094
AAHOEV Hoeveelheid overeenkomstige eenheid 12 (6,6) N 095‑106
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N 107‑109
Leeg veld 19 A 110‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de gebruikseenheden volgens de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift.