Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Unieknummer per eenheid gebruiksadvies

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAEHNR Unieknummer per eenheid gebruiksadvies 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het unieke nummer van een eenheid gebruiksadvies.


Het veld komt voor in: