Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Unieknummer per eenheid gebruiksadvies

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
AAEHNR Unieknummer per eenheid gebruiksadvies 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Uniek nummer per eenheid gebruiksadvies.memokode................: MG......... T omschrijving enkelvoud..: milligram.. tablet omschrijving meervoud...: milligram.. tabletten


Het veld komt voor in: