Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Omschrijving

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ASNAAM Omschrijving 50 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De omschrijving geeft de omschrijving van het artikel weer zoals deze in het assortiment van de assortimentshouder (VPASSH) wordt gehanteerd.


Het veld komt voor in: