Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ATC-indicator

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ATKIND ATC-indicator 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een indicator die aangeeft wat de herkomst van de ATC-code is.

Het veld bevat één van de volgende waarden:
0 = de ATC-code is afkomstig van de WHO
1 = de ATC-code is in eigen beheer vastgesteld


Het veld komt voor in: