Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ATC-indicator

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ATKIND ATC-indicator 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Blanko = geen betekenis.

1 = de ATC-kode is in eigen beheer vastgesteld.


Het veld komt voor in: