Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Externe code van het type EXTTYP

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
EXTCOD Externe code van het type EXTTYP 10 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de inhoudelijke sleutel voor het bestand, waarin EXTTYP eventueel is meegeleverd.


Het veld komt voor in: