Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aantal dagen voorschrijfperiode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPADVP Aantal dagen voorschrijfperiode 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het 'aantal dagen voorschrijfperiode'.

De maximale aflevertermijnen waren tot 31 december 2005 opgenomen in het Verstrekkingenbesluit Ziekenfondsverzekering, en gaven een maximale termijn aan waarbij het geneesmiddel vergoed werd. Deze regeling is oorspronkelijk ingevoerd om misbruik van geneesmiddelen (met name benzodiazepines) en verspilling van geneesmiddelen te voorkomen. Veel zorgverzekeraars vergoeden geneesmiddelen per aflevering maximaal voor een periode die overeenkomt met deze maximale voorschrijfperiode.

Het veld kan één van de volgende waarden bevatten:
15 - voor geneesmiddelen die in het algemeen kortdurend worden toegepast, bijvoorbeeld antibiotica
31 - voor geneesmiddelen waarbij het om farmacotherapeutische redenen (misbruik of gewenning) onwenselijk is dat deze voor een langere periode worden afgeleverd, zoals benzodiazepines
92 - voor geneesmiddelen die chronisch (kunnen) worden gebruikt
366 - bij anticonceptiva is een periode van één jaar ingevuld


Het veld komt voor in: