Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 711 Generieke producten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
GSKODE GSK-code 8(7+1) N 014‑021
THKTVR Farmaceutische vorm thesaurusnummer 3 N 022‑024
GPKTVR Farmaceutische vorm code 3 N 025‑027
THKTWG Toedieningsweg thesaurusnummer 3 N 028‑030
GPKTWG Toedieningsweg code 3 N 031‑033
GPNMNR Naamnummer volledige GPK-naam 7 N 034‑040
GPSTNR Naamnummer GPK-stofnaam 7 N 041‑047
GPINST Ingegeven sterkte stofnamen 25 A 048‑072
GPMLCI Min. leeftijd als contra-indicatie 3 N 073‑075
GPMLCT Min.leeftijd als CI tekstnummer 8 N 076‑083
GPADVP Aantal dagen voorschrijfperiode 3 N 084‑086
GPTCVP Tekst-code voorschrijfperiode 8 N 087‑094
THKHVS Tnnr. waarschuwing substitutie voorschrijven PRK 4(4,0) N 095‑098
GPKHVS Waarschuwing substitutie en voorschrijven PRK 6(6,0) N 099‑104
SPKODE SuperProduktKode (SPK) 8(7+1) N 105‑112
THSTWG Stamtoedieningsweg - thesaurus 58 3 N 113‑115
SSKTWG Stamtoedieningsweg code 3 N 116‑118
ATCODE ATC-code 8 A 119‑126
THEHHV Basiseenheid product thesaurusnr 3 N 127‑129
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N 130‑132
Leeg veld 28 A 133‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat een verzameling van gegevens van het geneesmiddel op 'generiek' niveau.
Dit wordt de Generieke Product Kenmerken (GPK) genoemd.

Dit bestand heeft per 1-11-2004 samen met:
- Voorschrijfbestand vanaf dd 1-6-2002 (BST050T, BST051T en BST059T)
- Doseringenbestand vanaf dd 1-4-2002 (BST640T t/m BST644T)
het oude bestand BST710T vervangen.