Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Waarschuwing substitutie en voorschrijven PRK

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPKHVS Waarschuwing substitutie en voorschrijven PRK 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1012 (bestand 902).
Thesaurus 1012 bevat de 'waarschuwing substitutie en voorschrijven PRK'.

Voorbeelden:
2 Onvoldoende informatie op PRK-niveau
4 Substitutie: ther. breedte


Het veld komt voor in: