Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Farmaceutische vorm code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPKTVR Farmaceutische vorm code 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 6 (bestand 902).
Thesaurus 6 bevat de farmaceutische vormen.

Voorbeelden:
230 TABLET
550 INJECTIEVLOEISTOF


Het veld komt voor in: