Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Toedieningsweg code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPKTWG Toedieningsweg code 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 7 (bestand 902).
Thesaurus 7 bevat de toedieningswegen.

Voorbeelden:
2 INTRAMUSCULAIR
5 INTRAVENEUS

Indien in bestand 642 geen itemnummer is ingevuld (veld is gevuld met 0), betekent dit dat de GPK-toedieningsweg van toepassing is.


Het veld komt voor in: