Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Min. leeftijd als contra-indicatie

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPMLCI Min. leeftijd als contra-indicatie 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de leeftijd in maanden waaronder het middel niet mag worden gegeven.
De bijbehorende code in veld (GPMLCT) verwijst naar de tekst in bestand 921/922, waarin de reden voor deze contra-indicatie wordt toegelicht.

Zie verder de Implementatierichtlijn Bewaking op Leeftijd.


Het veld komt voor in: