Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Naamnummer volledige GPK-naam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPNMNR Naamnummer volledige GPK-naam 7 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code die verwijst naar het naamnummer (NMNR) in bestand 20. In bestand 20 is de bijbehorende naam opgenomen.

De naam van enkelvoudige GPK's is opgebouwd uit de generieke stamnaam, de farmaceutische vorm en de sterkte.
De naam van combinatiepreparaten met 2 of 3 bestanddelen is in principe op dezelfde wijze opgebouwd, waarbij alle 2 of 3 stamnamen en sterktes worden vermeld in een gangbare volgorde.
De naam van combinatiepreparaten met meer dan 3 bestanddelen is in de regel gelijk aan de merknaam, waarbij de posities 49 en 50 zijn gemerkt met GO (generieke omschrijving).


Het veld komt voor in: