Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Naamnummer GPK-stofnaam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPSTNR Naamnummer GPK-stofnaam 7 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code die verwijst naar het naamnummer (NMNR) van bestand 20. In bestand 20 is de bijbehorende naam opgenomen.
De GPK-stofnaam is in de regel gelijk aan de volledige GPK-naam minus de farmaceutische vorm en de sterkte.


Het veld komt voor in: