Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: GSK-code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GSKODE GSK-code 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de generieke samenstellingscode.

De generieke samenstellingscode is een unieke code voor de combinatie van:
- de generieke naamcode (GNK) van een (volledige) generieke naam
- de (omgerekende) hoeveelheid
- de code van de eenheid omgerekende hoeveelheid (voorkeurseenheid van de betreffende generieke naam)
- de code voor de basiseenheid

Met veld GNMWHS in bestand 715 wordt aangegeven of de GSK betrekking heeft op de werkzame stof(fen) (GSK verwijst naar bestand 711) of de hulpstof(fen) (GSK verwijst naar bestand 705).
De set kan 1-n maal voorkomen, al naar gelang het aantal werkzame stoffen of hulpstoffen dat het product bevat.

De code voldoet aan de standaard MODULO-11 methode.


Het veld komt voor in: