Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: SuperProduktKode (SPK)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
SPKODE SuperProduktKode (SPK) 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code die uniek de set van gegevens identificeert die een SPK (Super Product Kenmerken) vormt.
De SPK-code wordt bepaald door de stamtoedieningsweg (SSKTWG in bestand 711) plus alle stamnaamcodes van de werkzame stoffen die in één handelsproduct aanwezig zijn.

De code voldoet aan de standaard MODULO-11 methode.


Het veld komt voor in: