Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Stamtoedieningsweg code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
SSKTWG Stamtoedieningsweg code 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 58 (bestand 902).
Thesaurus 58 bevat de stamtoedieningswegen.

De stamtoedieningsweg wordt afgeleid van de toedieningsweg. In bestand 711 zijn per GPK de toedieningsweg en bijbehorende stamtoedieningsweg aangegeven (velden GPKTWG en SSKTWG).
De relatie tussen toedieningsweg en stamtoedieningsweg als zodanig is opgenomen in bestand 911/912, relatiesoort 8.

Voor voorbeelden zie de beschrijving bij bestand 912.


Het veld komt voor in: