Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Farmaceutische vorm thesaurusnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THKTVR Farmaceutische vorm thesaurusnummer 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de farmaceutische vormen (thesaurus 6).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld GPKTVR) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=GPKTVR, TSNR=THKTVR


Het veld komt voor in: