Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Naam item 25 posities

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THNM25 Naam item 25 posities 25 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een naam van 25 posities en is uniek per thesaurus.

Blanco = geen betekenis

Het aantal maximaal in te vullen posities kan per thesaurus begrensd worden. Dit wordt eenmalig door de beheerder/eigenaar opgegeven.


Het veld komt voor in: