Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Stamtoedieningsweg - thesaurus 58

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSTWG Stamtoedieningsweg - thesaurus 58 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de stamtoedieningswegen (thesaurus 58).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld SSKTWG) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=SSKTWG, TSNR=THSTWG


Het veld komt voor in: