Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekst nivo kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXKODE Tekst nivo kode 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de inhoud van een primaire sleutel.
Met behulp van de tekstmodule wordt aangegeven welke primaire sleutel hier bedoeld wordt.

Voorbeelden:
TXMOD=218 : diverse teksten (afh. van TXSRTT) voor contra-indicaties
TXMOD=018 : diverse teksten (afh. van TXSRTT) voor interacties (TXKODE=IAKODE)
TXMOD=023 : diverse teksten (afh. van TXSRTT en TXKODE 1..9)) voor dubbelmedicatie
TXMOD=073 : diverse teksten (afh. van TXSRTT) voor ZRS

Met behulp van de combinatie tekstmodule, tekstsoort en tekst niveau code kan de bijbehorende tekst uit bestand 921/922 worden aangeroepen.


Het veld komt voor in: