Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VNWYZ Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging 4 N NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het versienummer van de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift.

Het versienummer hier geeft aan, wanneer deze code voor het laatst in een NHG-versie is gewijzigd.


Het veld komt voor in: