Home / Wizard / Velden in de groep 'Mutaties'

Velden in de groep 'Mutaties'

Dit overzicht toont velden in de groep 'Mutaties' beschikbaar voor uw Lijst op maat.
Veld Uitleg
Mutatiecode ZI-nummer (bestand 4) De mutatiecode ZI-nummer (bestand 4) geeft het soort mutatie van een ZI-nummer
in de meest recente G-Standaard aan. Lees meer.
Mutatiecode ZI-nummer omschrijving   Het kan voorkomen dat een bestaand artikel een naamswijziging ondergaat of dat er een deel van de bestaande naam aangepast is. Door middel van de waarden 'ongewijzigd', 'vervallen', 'gewijzigd' of 'nieuw' wordt aangegeven of een artikelomschrijving is aangepast ten opzichte van de vorige productiemaand.
Mutatie apotheekinkoopprijs in % Dit veld wordt als volgt berekend:
(apotheekinkoopprijs van de huidige maand minus apotheekinkoopprijs van de vorige maand gedeeld door apotheekinkoopprijs van de vorige maand) x 100%
Mutatiecode HPK (bestand 31) De mutatiecode HPK geeft het soort mutatie van een HPK in de meest recente G-Standaard aan. Lees meer.
Mutatie ATC In dit veld wordt door middel van de waarden 'ja' of 'nee' aangegeven of de ATC-code een wijziging heeft ondergaan ten opzichte van de vorige productiemaand.
Mutatiecode aanspraakstatus Het veld Mutatiecode Aanspraakstatus maakt inzichtelijk maken van welke artikelen de aanspraakstatus gewijzigd is ten opzichte van de vorige G-Standaard. De waardes die dit veld kan bevatten zijn:
  • nieuw artikel
  • geen mutatie
  • ja geworden
  • nee geworden