Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 380 ICPC - 1

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ICPCNR1 ICPC1-nummer 1O 8 N 006‑013
ICPC1 ICPC-code 8 A 014‑021
ICPCTXT ICPC-omschrijvingen 60 A 022‑081
Leeg veld 15 A 082‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de ICPC-1 codering zoals deze door het NHG wordt uitgegeven.