Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: ICPC1-nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ICPCNR1 ICPC1-nummer 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Indicatie (ICPC-1); NHG Versie 2000; Ingebruik bij de doseringen

Bij gelijke leeftijdsvelden met gelijke doseringsgegevens (leeftijd, lichaamsgewicht of -oppervlak), toedienings weg, zorggroep dosering en maximum dosis, worden bij verschillende indicaties, andere doseringen ingevuld.
Voorbeeld: methotrexaat oraal soriasis.......... : 10  - 25 mg per week
                mycosis fungoides. : 2,5 - 10 mg per dag

voor beide geldt: - leeftijdscategorie: 1 t/m 192 - zelfde zorggroep - toedieningsweg: oraal


Het ICPC1-nummer verwijst naar het bestand BST380T waarin aan dit nummer de ICPC-1 (International Classification of Primary Care) codering wordt gekoppeld. Behalve dat dit de enige bekende indicatieclassificatie op dit gebied is, blijft ook een toekomstige koppeling met de (huis)artsenbestanden mogelijk.Voor de toekomstige ICPC-2 versie en voor de ICD-10 codering wordt wel alvast ruimte gereserveerd, edoch worden in eerste instantie nog niet toegepast.


Het veld komt voor in: