Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 699 MFB: Waardelijsten meerdere niveaus

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MFBWNR Waardelijst nummer 1O 6 N 006‑011
MFBWOMS Waardelijst omschrijving 80 A 012‑091
THSRTCDE Thesaurus verwijzing soort code 4 N 092‑095
SRTCODE Soort code (item uit thesaurus 1750) 2O 6 N 096‑101
CODENV Code van specifiek niveau 3O 10 A 102‑111
Leeg veld 17 A 112‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de MFB-waardenlijsten die binnen de MFB's toegepast kunnen worden:
- als trigger voor het uitvoeren van een MFB
- als mogelijke input bij een functie, die bij het automatisch beantwoorden van een vraag binnen de MFB kan worden aangeroepen.

Definities van de waardenlijsten (input bij de vraagfunctie)


Het bestand wordt maandelijks geupdate en kent derhalve ook geen versienummer-beheer.

De inhoud van het bestand zijn doorgaans lijsten van artikelen uit de G-Standaard, maar een waardenlijst kan voor een ander doel ook bestaan uit andere nummer/code reeksen.

Voorbeelden
- ZI-nummer
- HPK-code
- PRK-code
- GPK-code
- ATC-code
- MFB-parameter

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn MFB

==========================================================
Algemene informatie over de MFB-bestanden
==========================================================

De MFB's zijn in de G-Standaard opgeslagen in de volgende bestanden:

Bestanden voor het trigeren van de protocollen
581: triggering vanuit het voorschrijven van een artikel of MFB-parameter
682: MFB ipv de reguliere medicatiebewakingmelding G- Standaard in 2012
699: Definities van de waardenlijst (ook binnen het protocol als input bi de vraagfunctie)
698: De groepering (labeling) van de verschillende protocollen


Bestanden voor het doorlopen van het protocol
690: Protocol startgegevens
691: Protocol verbindingsgegevens tussen knooppunten (en dus vraagnummers) onderling en de uiteindelijk actie
692: Definitie van de protocol-vraag, aansturing van functie of protocol-attribuut

Bestanden van de MFB-parameters, die nodig zijn voor een automatische afhandeling van een willekeurige vraag
685: Definities van de parameters (input bij de vraagfunctie en/of output bij de actie)
699: Definities van de waardenlijsten (input bij de vraagfunctie en/of de triggering van een MFB-protocol)
686: Definities van de attributen (output bij de vraagfunctie en/of bij de actie)
684: De koppelingen tussen de MFB-parameters en de externe coderingen voor bv ICPC1, ICD9, ICD10, LOINC, NHG-tabel(labwaarden)

Per vraag de koppelingen met de MFB-parameters welke nodig zijn om de vraag automatisch af te kunnen handelen.
695: Koppeling vraag,functie met parameters binnen de vraag(input voor de functie)
696: Koppeling vraag,functie met waardenlijsten binnen de vraag(input voor de functie)
697: Koppeling vraag,functie met attributen binnen de vraag(output voor de functie)


Afhandeling per actie .
693: Koppeling tussen actie en melding en ZRS
694: Koppeling tussen actie en vervolg (aan te vragen lab/meetwaarden of vervol protocol)

Nieuwe thesauri:
2000 Algemene meetwaarden tabel
2003 Artikelcode in waardenlijst
2010 Procesreden
2011 Extern code type (bv 1=ICPC, 2=NHG-labwaarden)