Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Waardelijst nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBWNR Waardelijst nummer 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het (unieke) nummer van de waardenlijst. Bij dit nummer hoort een omschrijving die is opgenomen in het hierop volgende veld MFBWOMS (in bestand 699).


Het veld komt voor in: