Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 720 Superprodukten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
SPKODE SuperProduktKode (SPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
SSKODE SSK-kode 2O 8(7+1) N 014‑021
Leeg veld 11 A 022‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de relatie tussen de SPK (Super Product Kenmerken) code en de bijhorende SSK (Stamnaam Stamtoedieningsweg Kenmerken) code(s).
De SPK omvat de combinatie van werkzame stoffen (als stamnaam) plus stamtoedieningsweg.

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.