Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 720 Superprodukten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
SPKODE SuperProduktKode (SPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
SSKODE SSK-kode 2O 8(7+1) N 014‑021
Leeg veld 11 A 022‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.