Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: SuperProduktKode (SPK)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
SPKODE SuperProduktKode (SPK) 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

SPK is de Super Produkt Kode. Het is een kode voor de stamtoedieningsweg (SSKTWG) plus alle stammen van de werkzame stoffen die in één handelsprodukt aanwezig zijn. De kode voldoet aan de standaard MODULO-11 methode.

Literatuur:

Smet PAGM de. Het wetenschappelijk deel van de KNMP-Geneesmiddelen Databank 4. Opslagmogelijkheden en Databankstructuur. Pharm Weekbl 1988;123:339-44.


Het veld komt voor in: