Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 912 Relatie bestand

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
RLSRT Relatie soort nummer 1O 6 N 006‑011
RLNR1 Verwijzing Identificatie 1 numeriek 2O 8 N 012‑019
RLCDE1 Verwijzing Identificatie 1 alfanumeriek 3O 20 A 020‑039
RLNR2 Verwijzing Identificatie 2 numeriek 4O 8 N 040‑047
RLCDE2 Verwijzing Identificatie 2 alfanumeriek 5O 20 A 048‑067
Leeg veld 29 A 068‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de inhoud van de soorten relaties zoals deze zijn opgenomen in bestand 911.

Voorbeelden:
relatiesoort 8: 6 PARENTERAAL - 5 INTRAVENEUS
relatiesoort 34: 11 CEFALOSPORINES GEN. 1 EN 2 - 35 PENICILLINES
relatiesoort 35:18 HYPERTENSIE - 647 Essentiele hypertensie zonder orgaanbeschadiging