Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 912 Relatie bestand

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001-004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005-005
RLSRT Relatie soort nummer 1O 6 N 006-011
RLNR1 Verwijzing Identificatie 1 numeriek 2O 8 N 012-019
RLCDE1 Verwijzing Identificatie 1 alfanumeriek 3O 20 A 020-039
RLNR2 Verwijzing Identificatie 2 numeriek 4O 8 N 040-047
RLCDE2 Verwijzing Identificatie 2 alfanumeriek 5O 20 A 048-067
Leeg veld 29 A 068-096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.