Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Relatie soort nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
RLSRT Relatie soort nummer 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Identificeert de relatie die inhoudelijk in bestand 912 wordt weergegeven. Unie ke sleutel in 911.


Het veld komt voor in: