Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 936 Relatie ongewenste groepen-SNK

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 1O 6(5+1) N 006‑011
THGRP Ongewenste groepen - thesaurus 122 3 N 012‑014
OGGRP Ongewenste groepsnummer 2O 3 N 015‑017
Leeg veld 15 A 018‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de relatie tussen een generiekestamnaam en een of meer ongewenste groepen.
De bedoeling hiervan is dat wanneer men een generiekestamnaam koppelt aan een patiënt men er op attent wordt gemaakt wanneer deze generiekestamnaam ook voorkomt in een ongewenste groep. Het maakt namelijk verschil uit of men alleen op een bepaalde stof wil bewaken of op een groep gelijksoortige stoffen. De apotheek kan dan overwegen, bijvoorbeeld na informatie bij de patiënt, om in plaats van die ene stof de hele groep te koppelen aan de patiënt.

Voorbeelden:

SNK   | stamnaam    | OGGR | groepsnaam
---------|-----------------|--------|-----------------------------
058777  | ciprofloxacine | 012  | chinolonen
023167  | amoxicilline  | 057  | amoxicilline/ampicilline
     |         | 035  | penicillines
036404  | alimemazine  | 005  | antihistaminica
     |         | 020  | fenothiazinederivaten