Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 936 Relatie ongewenste groepen-SNK

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 1O 6(5+1) N 006‑011
THGRP Ongewenste groepen - thesaurus 122 3 N 012‑014
OGGRP Ongewenste groepsnummer 2O 3 N 015‑017
Leeg veld 15 A 018‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de relatie tussen een generiekestamnaam en een of meer ongewenste groepen.

Zie verder de Implementatierichtlijn Allergieën.