Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Stamnaamcode (SNK)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van een stamnaam.
Indien een stof tevens stamnaam is, is in bestand 750 de GNGNK en de GNSTAM aan elkaar gelijk.


Het veld komt voor in: