Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hoeveelheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CDHOEV Hoeveelheid 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de hoeveelheid werkzame stof zoals deze in de CODE voorkomt.
De CDHOEV heeft wat betreft de hoeveelheid van de werkzame stof betrekking op de generieke naam zoals deze bij de HPK is ingevuld en dus is opgenomen in bestand 701.


Het veld komt voor in: