Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 730 Eenheden

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001-004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005-005
THSRTC Thesaurus verwijzing soort code 4 N 006-009
SRTCDE Soort code 1O 6 N 010-015
CODE Code 2O 8 N 016-023
CDHOEV Hoeveelheid 3O 12(9,3) N 024-035
TSEENH HPK-eenheid thesaurusnummer 4 N 036-039
CDEENH Eenheid 4O 6 N 040-045
Leeg veld 19 A 046-064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.