Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CODE Code 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van het item van een bepaald niveau van de ruggengraa t. Op welk niveau dit nummer betrekking heeft, wordt aangegeven in de vorige (THSRTC en SRTCDE).


Het veld komt voor in: