Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CODE Code 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van één van de niveaus van de ruggengraat. In combinatie met de velden THSRTC en SRTCDE is te vinden om welk niveau het gaat.

De inhoud van dit veld is afhankelijk van de inhoud van de rubriek SRTCDE, nl
1 HPK : Handelsproduct
2 PRK : Prescriptieproduct
3 GPK : Generiek product


Het veld komt voor in: