Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: DDD-eenheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
DDDEENH DDD-eenheid 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 29 (bestand 902).
Thesaurus 29 bevat de DDD-eenheden.

Voorbeeld:
1 GRAM
6 1000 (DUIZEND) EENHEDEN

De DDD-eenheid komt niet altijd overeen met de GPK- of HPK-eenheid van het product, en de relatie tussen deze eenheden is niet in de G-Standaard vastgelegd.


Het veld komt voor in: