Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMWHS Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de stof een werkzame stof is of een hulpstof.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
W = de betreffende generieke naam is als werkzaam bestanddeel aanwezig in de HPK
H = de betreffende generieke naam is als hulpstof aanwezig in de HPK


Het veld komt voor in: