Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMWHS Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de stof een werkzame stof is of een hulpstof.

W = De betreffende generieke naam is in het handelsproduct aanwezig als werkzaam bestanddeel.

H = De betreffende generieke naam is in het handelsproduct aanwezig als hulpstof.


Het veld komt voor in: