Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Volledige generieke naam kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNNKPK Volledige generieke naam kode 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van de 'volledige generieke naam' van een stof.

In bestand 750 verwijst de GNNKPK 'volledige generieke naam' die bij betreffende generieke naam hoort. Indien een stof zelf een 'volledige generieke naam' is, is veld GNNKPK gelijk aan de GNK (code van de stof zelf).

In bestand 715 wordt voor de samenstelling alleen de 'volledige generieke naam' gebruikt. Indien bij een HPK (in bestand 701) een niet-'volledige generieke naam' wordt gebruikt, wordt deze in bestand 715 omgezet naar de 'volledige generieke naam' en wordt de bijbehorende sterkte omgerekend.
Omdat de GSK bepalend is voor de GPK, is op deze manier de 'volledige generieke naam' met bijbehorende sterkte bepalend voor de GPK-code. Het doel hiervan is dat producten met een verschillende ingegeven samenstelling, namelijk als 'volledige generieke naam' dan wel als niet-'volledige generieke naam' met omgerekend dezelfde sterkte, dezelfde GPK krijgen.

Overigens verwijst in een aantal gevallen GNNKPK niet naar de 'volledige generieke naam' maar naar de stamnaam. Dit is het geval als verschillende zoutvormen niet tot verschillende GPK's en PRK's moet leiden.


Het veld komt voor in: