Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Dosis-basisnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDBAS Dosis-basisnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het dosis-basisnummer.

Het is een technisch verbindingsnummer, dat een relatie legt tussen bestand 641 en 642.


Het veld komt voor in: