Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Dosis-categorienummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDCAT Dosis-categorienummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het dosis-categorienummer.

Het is een technisch verbindingsnummer, dat een relatie legt tussen bestand 642 en 643.


Het veld komt voor in: