Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Dosisnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDDNR Dosisnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dosisnummer

Een technisch verbindingsnummer, welke een relatie legt tussen de bestand BST643T en BST644T


Het veld komt voor in: