Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Dosisnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDDNR Dosisnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het dosisnummer.

Het is een technisch verbindingsnummer, dat een relatie legt tussen bestand 643 en 649.


Het veld komt voor in: