Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus geslachtscodering (1001)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDGTH Thesaurus geslachtscodering (1001) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de geslachtscodering (thesaurus 1001).
In combinatie met geslachtscodering (veld GPDGST) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden:
BSTNUM=0902, TSITNR=GPDGTH, TSNR=GPDGST


Het veld komt voor in: