Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 640 Doseringen Basis-Algemeen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
GPDWIN Vrijgave door het WINap (J/N) 1 A 014‑014
GPDMLV Min leeftijd in maanden voor verstrekking 4 N 015‑018
GPDGTH Thesaurus geslachtscodering (1001) 4 N 019‑022
GPDGST Toegestaan voor geslacht 6 N 023‑028
GPKDOS Percentage kinderdosering 3 N 029‑031
GPRISC Kode hoog risico overdosering 1 A 032‑032
Leeg veld 32 A 033‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat per GPK-code een aantal algemene doseringsgegevens.

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Doseringen, Eenheden (incl. omzettingen)

Het bestand heeft een 1 op N relatie met bestand BST640T.
De minimum waarde van N is 1, zodat voor iedere GPKODE minimaal een record in bestand BST641T aanwezig is.

				BST640T	   Centrale ingang op GPK
				  |
				  |1
  			>GPKODE	  |
				  |1..N
				  V
				BST641T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   voor bv een lager niveau (PRK/HPK)
				  |1	   (denk aan bv retard-problematiek)
  			>GPDBAS	  |	   of intramuraal
				  |1..N
				  V
				BST642T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   door bv ICPC, specialist of
				  |1	   afwijkende toedieningsweg
  			>GPDCAT	  |
				  |1..N
				  V
				BST643T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   door frequentie en patienten
				  |1	   kenmerken (leeftijd, gewicht
  			>GPDDNR	  |	   en lichaamsoppervlakte)
				  |1
				  V
				BST644T	   Norm/absoluut minimum en maximum
				  	   (ook per kg en m2)