Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 640 Doseringen Basis-Algemeen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
GPDWIN Vrijgave door het WINap (J/N) 1 A 014‑014
GPDMLV Min leeftijd in maanden voor verstrekking 4 N 015‑018
GPDGTH Thesaurus geslachtscodering (1001) 4 N 019‑022
GPDGST Toegestaan voor geslacht 6 N 023‑028
GPKDOS Percentage kinderdosering 3 N 029‑031
GPRISC Kode hoog risico overdosering 1 A 032‑032
Leeg veld 32 A 033‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat per GPK-code een aantal algemene doseringsgegevens.

Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).