Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Toedieningsweg code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPKTWG Toedieningsweg code 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

000 = geen betekenis.

Zie voor in gebruik zijnde toedieningswegen, de item kode (TSITNR) van bestand 0902 thesaurusnummer 7 (TSNR=007)

De toedieningsweg wordt afgeleid uit de farmaceutische vorm en het onderdeel dosering in het aanhangsel 1B of fabrikanteninformatie van het betreffende produkt. Als injectievloeistoffen of injectiepoeders meer dan 2 toedieningswegen hebben wordt de kode 010 = parenteraal gegeven, behalve als een van de toedieningswegen intrathecaal is, dan wordt de kode 100 = intrathecaal/parenteraal. Produkten waarvan de farmaceutische vorm (zie rubriek GPKTVR: "Farmaceutische vorm kode") niet van toepassing is hebben toedieningswegkode 001 = niet van toepassing.


Het veld komt voor in: