Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: RZV-voorwaarden Bijlage 2

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPRZV RZV-voorwaarden Bijlage 2 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

NB: Per april 2021 is dit veld uitsluitend gevuld in BST014. In BST031 wordt het leeg uitgeleverd.

De de voorwaarden Regeling Zorgverzekering bijlage 2 (HPRZV) geeft aan welk artikel van deze regeling van toepassing is bij het handelsprodukt.

Er zijn 3 soorten voorwaarden opgenomen: - voorwaarden bij GVS-geneesmiddelen zoals opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering - voorwaarden anderszins voortvloeiend uit de Zorgverzekeringswet (in het bijzonder geneesmiddelen met profylactische toepassing bij reizen zoals anti-malaria middelen) - voorwaarden door zorgverzekeraars opgesteld voor de vergoeding van doorgeleverde bereidingen of andere ongeregistreerde geneesmiddelen.

In combinatie met de thesaurus regeling farmaceutische hulp (THRZV) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=HPRZV, TSNR=THRZV

Aanvullende code 1 (thakd1) is gevuld met de afhandelingscode ZN: 1 = geen controle vooraf 2 = apotheekinstructie 3 = artsenverklaring 4 = afhandeling verschilt per verzekeraar leeg = n.v.t.

Aanvullende code 2 (thakd2) is gevuld met de bron van de voorwaarde: A = voorwaarde afkomstig van bijlage 2 van de RZv B = voorwaarde anderszins voortvloeiend uit de Zorgverzekeringswet C = voorwaarde bij doorgeleverde bereidingen of andere ongeregistreerde geneesmiddelen

Zie ook op deze website:
> G-Standaard beschrijvingen
> Functioneel
Bij prijzen-verstrekkingen:
Implementatierichtlijnen RZV-verstrekkingen
Implementatierichtlijnen RZV-verstrekkingen Flowchart

Deze rubriek komt tot 1-1-2008 geheel overeen met de inhoud van HPRFH uit bestand 0030


Het veld komt voor in: