Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Protocolnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBPNR Protocolnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het (unieke) nummer van het protocol. Bij dit nummer hoort een omschrijving die is opgenomen in veld MFBPOMS (bst690). Per protocolnummer kunnen meerdere releases beschikbaar zijn (zie MFBPNRV in bst690).


Het veld komt voor in: