Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Releasenummer protocol

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBPNRV Releasenummer protocol 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het releasenummer behorend bij het MFB-nummer (veld MFBPNR).
Een nieuwe release (dus een opeenvolgend hoger releasenummer) betekent een inhoudelijk geupdate MFB ten opzichte van de vorige release.

Let op: Verwar het releasenummer niet met het versienummer.

Het releasenummer loopt per protocol afzonderlijk vanaf 1 op.

Inhoudelijk gezien is het verstandig het protocol met een zo hoog mogelijk releasenummer te gebruiken. Hierbij zijn de volgende twee zaken van belang: 1. Technisch gezien moet uw software wel met het gekozen protocol de hoogste versies aankunnen van de gebruikte bouwstenen in dit protocol. 2. Soms wil een gebruiker zelf (onder bepaalde condities) op de hoogte gebracht worden indien een protocol door het GIC wordt aangepast.


Het veld komt voor in: