Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Versienummer 1e opname

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBVNOPN Versienummer 1e opname 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft de datum (jjmm) aan waarop de bouwsteen voor het eerst is opgenomen in de G-Standaard.

Algemeen onderhoud op MFB-bouwstenen, niet-zijnde de waardenlijsten Bij het onderhoud op deze MFB-bouwstenen zal Z-Index de volgende gemaakte afspraken met de Werkgroep Techniek hanteren: 1. Een MFB-bouwsteen zal alleen vervallen mbv de rubriek MFBVNVV en niet mbv MUTKOD=3. 2. Een MFB-bouwsteen zal alleen tekstueel aangepast kunnen worden. Absoluut niet functioneel, tenzij bij hoge uitzondering dit echt vooraf besproken en goed gekeurd is in de werkgroep techniek. 3. Een functionele aanpassing van de MFB-bouwsteen zal uitgevoerd worden door de introcductie van een nieuwe (vergelijkbare) MFB-bouwsteen en het laten vervallen van de huidge MFB-bouwsteen (zie 1) 4. Nieuwe MFB-bouwstenen worden versie-gewijs geïntroduceerd na goedkeuring in de Werkgroep Techniek. Het is dus voor de software belangrijk om te weten tot welk versienummer van de MFB-bouwstenen de software MFB-proof is.


Het veld komt voor in: